fbpx

2020 har vært et spesielt år, preget av mye usikkerhet og store omveltninger. Som de fleste andre golfklubber har Miklagard Golfklubb måtte tilpasse seg, tenkt nytt, og ser nå positivt på fremtiden. 

TEKNOLOGI SKAL GI EN BEDRE GOLFBIL-OPPLEVELSE 

Det har blitt gjort mye spennende på Miklagard Golfklubb i 2020. I følge ledelsen har alle utbedringer blitt gjort utelukkende for å forbedre golfopplevelsen for både gjester og medlemmer. I tiden fremover skal moderne teknologi utnyttes i større grad for å videre styrke den totale golfopplevelsen. Golfklubben har over tid investert i sin golfbilpark og har i dag 20 golfbiler til utleie. Nå har klubben signert en avtale med EAGL Technologies som skal løfte golfbilopplevelsen for medlemmer og gjester i tillegg til å utnytte potensialet i golfbilparken til sitt fulle. 

EN “NO-BRAINER” 

Daglig leder Tore Waagø hos Miklagard Golfklubb, fikk i sommer presentert EAGL sitt konsept, og var utelukkende positiv da han fikk se løsningen som automatiserer bookingprosessen og åpner for nøkkelfri utleie av golfbilene. 

– Vi ønsker å tilby våre medlemmer, sponsorer og gjestespillere enklere tilgang til golfbil, slik at de heller kan bruke tiden sin på å spille mer golf, så dette var en no-brainer for oss, forteller Waagø. 

Salgs- og eventansvarlig Paal Kjelsrud, sier seg enig med Waagø. Videre forteller Kjelsrud at det er mye administrativ jobb knyttet til golfbilutleie. Han tror EAGL sitt styringsverktøy for klubbene, og appen for spillerne vil redusere det administrative arbeidet betraktelig. 

– Slik det er i dag, skjer booking via telefon eller fysisk oppmøte i proshop. En ansatt må manuelt sjekke kalender, hvilke biler som er tilgjengelig, batterikapasitet, levere ut en fysisk nøkkel og motta betaling før spilleren kan komme i gang. Systemet til EAGL gir golferne mulighet til å gjøre dette selv via en app, og sparer både spiller og klubb for unødvendig administrasjon og tidsbruk. På sommerdager når det er lyst hele døgnet, kan vi nå åpne for utleie av golfbil også utenfor åpningstidene, smiler Kjelsrud. 

FORVENTER HØYERE OMSETNING PÅ BILPARKEN FOR 2021 SESONGEN 

På grunn av ombygging har det i 2020 vært begrensede muligheter for bruk av golfbil på banen. Likevel gav bilparken en økt utleieinntekt på ca. 25% i 2020 sesongen. Med ombygging av banen og det nye EAGL-systemet installert, er det forventet en stor økning i utleie av golfbiler i 2021-sesongen. Miklagard golfklubb håper på en økt omsetning på ca. 50% på eksisterende golfbilpark. 

MER GOLFBIL I FREMTIDEN  

– Golfbil er en god løsning, ikke lenger bare for eldre og funksjonshemmede, men for alle som spiller golf. Miklagard golfbane er lang og flere ser positive sider ved å bruke golfbil. Vi ser at golfbil inviterer til raskere golfspill og skaper nye sosiale settinger. Det er også viktig å påpeke at golfbilene er elektriske i tråd med tiden. Fremover tror vi det vil være flere som kjører golfbil enn de som ikke gjør det. Det er bare å se på utviklingen hos golfklubber i nabolandet vårt Sverige, og golfklubben The Hills som et eksempel – der golfbil er normalen, sier Kjelsrud. 

Interessert i å høre mer om mulighetene for nøkkeløs tilgang på din golfklubb til sesongstart?

Registrer deg i skjema nedenfor!

Lenker: Facebook Instagram LinkedIn Miklagard GK

Subscribe

* indicates required
I would like to receive information and subscribe *